HYPER SUDS 16OZ.- DUNG DỊCH RỬA XE VÀ LÀM SẠCH TẠO BỌT